Şartlar ve Koşullar

Lütfen www.mobildizayn.com sitemizi kullanmadan önce Şartlar ve Koşullar kısmını dikkatlice okuyunuz. Mobildizayn alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıda belirtilen şartlar ve koşulları kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.mobildizayn.com adresindeki Mobildizayn firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanıcılar kullanırken aşağıdaki belirtilen şartları kabul ettiğini, sitedeki hizmetlerden yararlanacağını, kullanacağını ve bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme taraflara siteyle ilgili hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsedilen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru ve  zamanında talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceğini kabul etmektedir.

 

1. SORUMLULUKLAR

a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Sitenin kullanımında kullanıcılar; sitenin kaynak kodunu bulmayacağını veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını , 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul etmektedir.

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel adaba, ahlaka ve kanuna 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Kullanıcıdan kaynaklı oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisinin sorumlu olacağının ve bu durum karşısında site yetkililerinin bu tür hesapları askıya alma, sonlandırma ve yasal süreç başlatma hakkını gizleyeceğini saklı tutacağı kabul edilir. Yargı mercilerinden kullanıcıların hesap bilgileri talep edilirse firma paylaşma hakkınızı gizli tutar.

e. Site üyelerin birbirleri veya 3. kişilerle olan ilişkileri sitenin ve firmanın sorumluluğunda değildir.


2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. mobildizayn.com da yer alan marka, patent, işletme adı, unvan, logo, bilgi, tasarım ve yönetim gibi tescilli veya tescilsiz tüm sahiplik haklarının site işletenine, firma sahibine, firmanın belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitenin ziyaret edilmesi veya sitenin hizmetlerinden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak verilmez.

2.2. Sitede yer alan bilgiler kesinlikle kopyalanamaz, yayınlanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, çoğaltılamaz ve sitenin belirli bir kısmı veya bütünü başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Site üzerinden kullanıcıların belirttiği kişisel bilgiler firma tarafından 3. kişilere verilmeyecektir. Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik olan kişisel bilgiler; kişi adı, kişi soyadı, adresi, cep telefonu, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilerin “Gizli Bilgiler” olarak kaydedilmektedir. 

3.2. Sitenin kullanıcı bilgileri, sadece duyuru, tanıtım, promosyon, reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasıyla sınırlıdır. Sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı kişisel bilgileri; tanıtım yapmak, duyurular hazırlamak, kampanyalar sunmak, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyonlar belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla firmanın kendisi tarafından kullanılabilecektir. 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4. GARANTİ VERMEME

KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİRLİĞİ GEÇERLİDİR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

 

5. KAYIT VE GÜVENLİK 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden, donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. MÜCBİR SEBEP

Kullanıcının, site sahibinin ve site yöneticisinin kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanının geçerliliği bozulmadan devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. TEBLİGAT

Sözleşmeyle ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği eposta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli adresi olduğunu, adres değişikliği halinde 5 gün içinde yazılı olarak adres değişikliğini bildireceğini, aksi halde belirtilen ilk adrese yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağı kabul edilir.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkta; tarafların kayıtları, belgeleri, faks kayıtları ve bilgisayar belgesi kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek ve kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini beyan ederek kabul etmiş sayılacaktır.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul Merkez Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.